Přednášky

Materiály z přednášek: SWP.ppt

 

Podmínky udělení zkoušky

Zkouška - písemný test - minimální zisk 51 bodů ze 100.