Přednášky

Materiály z přednášek: MBM_prednasky.zip

 

Podmínky udělení zápočtu a zkoušky

Písemný test zápočet+zkouška - získání zkoušky = minimální zisk 51 bodů ze 100.