Přednášky

Materiály z přednášek: SAN.zip

 

Podmínky udělení zápočtu a zkoušky

Zápočet

Zápočet bude udělen po obdržení min. 20 bodů ze 40 za projekt.

Projekt se skládá z vypracování analýzy a implementace systému.

 

Prezenční studenti

Práce ve skupinách, přidělený projekt, práce částečně dle metodiky openUP. Vypracujete analýzu skládající se ze zadání, analýzy problému a řešení (dokument vize), specifikace požadavků na systém (use case specifikace), návrh architektutry systému (dokument architecture notebook), realizace use case (sekvenční diagramy, slovně, ...), návrh statické struktury systému, zajištění perzistence (návrh databáze), návrh GUI.

Projekt předáte další skupině, která jej bude implementovat. Vy budete implementovat projekt jiné skupiny. Implementace spočívá ve vypracování implementačního plánu a následně samotné implementace.

V rámci hodnocení proběhne diskuze se studenty spočívající v obhájení jejich přínosu na projektu a zapojení teoretických poznatků do praxe.

 

Kombinovaní studenti

Individuální práce - student bude konzultovat vlastní projekt, na kterém se podílel a který bude obsahovat zejména - analýzu skládající se ze zadání, analýzy problému a řešení (dokument vize), specifikace požadavků na systém (use case specifikace), návrh architektutry systému (dokument architecture notebook), realizace use case (sekvenční diagramy, slovně, ...), návrh statické struktury systému, zajištění perzistence (návrh databáze), návrh GUI, implementaci.

Proběhne diskuze se studentem spočívající v obhájení jeho přínosu na projektu a zapojení teoretických poznatků do praxe.

V případě použití jiné metodiky student předloží a obhájí adekvátní dokumentaci k projektu.

 

Zkouška

Písemný test - minimální zisk 30 bodů z 60.