Graphical Ontology Tool 2012

Aplikace je určena pro tvorbu a grafickou editaci ontologií. Na rozdíl od jiných nástrojů umožňuje přehlednou grafickou tvorbu, editaci a vytváření různých náhledů na již vytvořené ontologie. Využití nástroje je všestrané, byl například použit pro tvorbu znalostní báze softvarových procesů, byznys modelu ve firmě apod.

Architektura

Aplikace je postavena nad systémem Eclipse jako pluginové doplňky. Aplikace je napsána v jazyce JAVA, využívá pro uložení ontologií jazyk OWL.

Požadavky

Aplikace je spustitelná na systému ECLIPSE; vyžaduje GMF.

Odkazy

Kontakt

Jméno: Svatopluk Štolfa
Telefón: +420 597 323 265
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.